ehp logo

 

  

 

Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

 

vlajka cz Česká verze ǀ vlajka en English version

 

ehp image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerpáme nové zkušenosti z organizace odborného vzdělávání

Číslo projektu: EHP-CZ-VETP—002
Program: Vzdělávání
Typ projektu: Projekty institucionální spolupráce
Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce https://www.dzs.cz/program/fondy-ehpwww.eeagrants.orgwww.eeagrants.cz
Období realizace: 08/2020 – 08/2021
Hlavní řešitel: Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.
Partnerská instituce: norská Střední škola Storhamar videregaendeskole Hamar, společnost Příležitosti pro Gastro s.r.o.
GDPR DZS: http://www.dzs.cz/zpracovani-osobnich-udaju

 

 

Obsah projektu:

O projektu:

Projekt Čerpáme nové zkušenosti z organizace odborného vzdělávání prohlubuje vzájemnou spolupráci mezi Střední školou hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha s.r.o., norskou Střední školou Storhamar videregaende skole Hamar a společností Příležitost pro Gastro s.r.o.

Cílem projektu je zatraktivnit odborné školství a modernizovat vzdělávání. Metodou neformálního učení a vzdělávání rozšířit znalosti a dovednosti pedagogů a jejich prostřednictvím zvýšit odborné a podnikatelské kompetence žáků. Seznámit se se systémem norského školství, zaměřit se na duální systém vzdělávání a inkluzi handicapovaných a cizinců, na rozvoj lidských zdrojů v rámci celoživotního vzdělávání a učení včetně učení z praxe. V neposlední řadě je cílem projektu i poznat norský přístup k životnímu prostředí v rámci praktického vyučování – redukce odpadu, hospodaření se surovinami.

Vzájemné návštěvy českých pedagogů a zástupce podniku v Norsku a norských pedagogů v České republice posílí spolupráci všech zúčastněných institucí a podpoří profesní rozvoj pedagogů odborných škol a lektorů odborného výcviku z podniku. Zlepší přístup v rámci inkluze k handicapovaným a cizincům, posílí spolupráci v rámci prvků duálního vzdělávání se sociálními partnery z řad smluvních pracovišť a gastronomických zaměstnavatelů. Napomůže zavést prvky duálního vzdělávání do ŠVP školy.

Získané zkušenosti a poznatky s donorskou vzdělávací institucí využijeme k vytvoření minimálně jedné jednotky učení ECVET, ale i k další spolupráci – např. mobility studentů.

 

 

Aktuality:

 Studijní návštěva v Norsku - říjen 2021 arrowarrow celý článek z návštěvy zde

 

 

 

 

Časový harmonogram projektu:

 1. Zahájení projektu – 1. 8. 2020 – informace partnerům o získání grantu
 2. Příprava před studijní návštěvou žadatele projektu v Norsku – srpen – září 2020 - zahájení jazykové podpory pro pedagogy školy žadatele, seznámení se s norským kurikulem, s norskými tradicemi, informační schůzky zúčastněných pedagogů – rozdělení úkolů v rámci projektu, stanovení konkrétního termínu studijního pobytu (zajištění letenek, ubytování, pojištění), publicita projektu – informace o získání grantu na www stránkách školy, na poradě pedagogických pracovníků a tisková zpráva do odborného gastronomického časopisu
 3. Studijní pobyt v Norsku – říjen 2020 3dny pobyt + 2 dny cesta
  První den pobytu – návštěva partnerské školy, setkání s vedením školy, prohlídka školy, stínování teoretického a praktického vyučování zaměřeného na gastronomii
  Druhý den pobytu – návštěva minimálně jednoho odborného pracoviště žáků – stínování práce lektora odborného výcviku, diskuze se zaměstnanci a vedením pracoviště
  Třetí den pobytu – návštěva partnerské školy, setkání s učiteli odborných gastronomických předmětů, diskuze, příprava jednotky výsledků učení ECVET, hodnocení, předběžná příprava studijního pobytu Norů ve škole žadatele
 4. Hodnocení, zpracování výstupů – listopad 2020 – leden 2021 zpracování hodnocení účastníků studijního pobytu v Norsku, vypracování výstupu projektu – srovnání českého a norského vzdělávacího systému, návrh prvků duálního vzdělávání na zapracování do ŠVP, průběžná příprava jednotek výsledů učení ECVET. Publicita projektu – www stránky školy, informace zřizovateli školy a ředitelům škol SČMSD.
 5. Příprava studijní návštěvy partnerské školy v ČR – leden – březen 2021 - stanovení konkrétního termínu studijního pobytu (zajištění letenek, ubytování, pojištění), stanovení obsahu návštěvy, úkoly pro jednotlivé pedagogy školy žadatele.
 6. Studijní návštěva Norů v ČR - březen 2021 - 3dny pobyt + 2 dny cesta
  První den pobytu – návštěva školy žadatele, setkání s vedením školy, prohlídka školy, stínování teoretického a praktického vyučování zaměřeného na gastronomii
  Druhý den pobytu – návštěva minimálně jednoho odborného pracoviště žáků – stínování práce lektora odborného výcviku, diskuze se zaměstnanci a vedením pracoviště
  Třetí den pobytu – návštěva školy žadatele, setkání s učiteli odborných gastronomických předmětů, diskuze, sdílení zkušeností, dokončení jednotky výsledků učení ECVET, hodnocení navrhovaných změn v ŠVP
 7. Hodnocení, zpracování výstupů, diseminace projektu – duben – srpen 2021
  zpracování hodnocení norských účastníků studijního pobytu v ČR, zapracování výstupu projektu prvků duálního vzdělávání na zapracování do ŠVP, dokončení minimálně jedné jednotky výsledů učení ECVET. Publicita projektu – www stránky školy, prezentace projektu pedagogům školy, zřizovateli školy a ředitelům škol SČMSD, tisková zpráva o průběhu a hodnocení projektu v odborném gastronomickém časopisu.
 8. Závěrečná zpráva projektu, výstupy projektu – září 2021